Tijela

 

Predsjednik

Igor Eterović

 

Dopredsjednik

Cvjetana Miletić

 

Tajnik/likvidator

Zvijezdana Klobučar Filčić

 

Izvršni odbor

Frane Babić

Robert Doričić

Igor Eterović

Ivana Eterović

Zvijezdana Klobučar Filčić

Cvjetana Miletić

Tomislav Miletić

 

Nadzorni odbor

Sanja Albaneže

Ivo Barković

Božidar Spasojević