Skup 2013.

 

Treći znanstveni skup u organizaciji Katedre Čakavskoga sabora Lovran Lovran u riječi, riječ u Lovranu održan je 20. travnja 2013. godine (Hotel „Lovran“, Lovran). U skladu s osnovnim ciljevima Katedre i izrazito slabom proučenošću toga segmenta, bila su predviđena izlaganja o jezičnim i književnim temama koje su vezane uz područje Lovrana i Lovranštine, no prostor je ostavljen i za one teme koje nisu usko vezane uz književno‑jezičnu tematiku, ali koje je Organizacijski odbor procijenio vrijednima za bolje poznavanje lovranske kulturno‑povijesne baštine (npr. povijesnoumjetnički prilozi). Na Skupu je predstavljeno 15 izlaganja:

 • O Danuncijadi Viktora Cara Emina (Sanja Tadić-Šokac)
 • Pun naručaj nepozabjeneh lovranskeh besed (Mirjana Crnić Novosel, Ivana Nežić)
 • Jedan šaljivi tekst o Lovrancima (Jasna Vince)
 • Jezik pisama iz Lovrana u Spinčićevoj ostavštini (Alexander Hoyt)
 • Lovranski glagoljski abecedariji prema ostalima glagoljskima (Mateo Žagar)
 • Kvaderna kapitula lovranskoga kao izvor za istraživanje hrvatske jezične povijesti (Sanja Holjevac, Anastazija Vlastelić)
 • Prilozi u Kvaderni kapitula lovranskoga (Tanja Kuštović)
 • Zapažanja o sintaksi Kvaderne kapitula lovranskoga (Ana Kovačević, Lucija Turkalj)
 • Talijanizmi u Kvaderni kapitula lovranskoga (Nina Spicijarić Paškvan)
 • Antroponimija u Kvaderni kapitula lovranskog (Anđela Frančić)
 • Sv. Mihovil, zaštitnik Lovranske Drage – onomastički pogled na osobno ime Mihovil (Maja Cerić)
 • Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća (Robert Doričić, Ivana Eterović)
 • Nacrt toponomastičkoga istraživanja Lovranšćine (Igor Eterović, Frane Babić, Boris Mišćenić)
 • Stanovništvo južnog dijela lovranske gradske jezgre u XIX. stoljeću (Roberto Žigulić) i Liturgijski predmeti od plemenitih metala u župnoj crkvi Svetog Jurja u Lovranu (Mateja Jerman).

 

Jedino neodržano izlaganje ono je Markusa Leidecka (Onimija Lovranštine u urbarima Pazinske grofovije iz 15. i 16. stoljeća), koji je bio spriječen. Po završetku Skupa organiziran je obilazak stare lovranske gradske jezgre.

Organizacijski odbor Skupa činili su članovi Katedre Čakavskoga sabora Lovran: Ivana Eterović (predsjednica Odbora), Robert Doričić (tajnik), Frane Babić, Igor Eterović, Zvijezdana Klobučar i Cvjetana Miletić.

Zbornik sažetaka svih izlaganja tiskan za potrebe Skupa možete preuzeti ovdje.