Skup 2011.

 

Drugi znanstveni skup u organizaciji Katedre Čakavskoga sabora Lovran Lovranski Stari grad: prošlost, sadašnjost, budućnost održan je 16. travnja 2011. godine (Hotel „Excelsior“, Lovran). Iako je središnja tema Skupa bila stara lovranska gradska jezgra, prihvaćene su i druge teme o Lovranu i Lovranšćini. Od prijavljena dvadeset tri izlagača s dvadeset izlaganja, dvoje je izlagača bilo spriječeno u aktivnu sudjelovanju. Na Skupu je predstavljeno 18 izlaganja:

 • Lovranske freske – sastavni dio srednjovjekovne tradicije zidnog slikarstva i važan segment suvremene turističke ponude (Maja Karić)
 • Riječ i slika unutar ciklusa mučeništva sv. Jurja u Župnoj crkvi sv. Jurja u Lovranu (Jasna Gržinić)
 • Drveni i mramorni oltari u Župnoj crkvi sv. Jurja u Lovranu (Mateja Jerman)
 • Lovranski glagoljaški grafiti (Antonija Zaradija Kiš)
 • Šterne (vodospreme) lovranske gradske jezgre (Frane Babić)
 • Pomorski objekti na području Općine Lovran od kraja 19. do polovice 20. stoljeća (Ivo Mileusnić)
 • Mandrać u Lovranu, urbanističko-arhitektonsko planiranje i izgradnja na prijelomu 19. i 20. stoljeća (Julija Lozzi-Barković, Boris Barković)
 • Lovransko groblje (Daina Glavočić)
 • Lovranska urbana vila nekada i sad: Što učiniti s historicističkom vilom? (Maja Vizjak)
 • Elementi venecijanske cvjetne gotike na lovranskim vilama: primjeri graditelja Carla Seidla i Attilia Maguola (Zana Dragičević)
 • Antička skulptura s područja Lovrana (Ranko Starac)
 • Prilozi poznavanju lovranske skulpture (Marijan Bradanović)
 • Začetak i rani razvoj utvrđenog naselja na istočnoistarskoj obali u ranom srednjem vijeku: o najstarijoj prošlosti Lovrana (Maurizio Levak)
 • Povijesni okviri Lovrana (Vesna Slaviček)
 • Devet lovranskih oporuka iz druge polovice 18. stoljeća (Ivana Sanković, Igor Eterović)
 • Stanovništvo lovranske gradske jezgre u 19. stoljeću (Roberto Žigulić, Sanja Biloš-Žigulić)
 • Tradicijski aspekti u načinu života i problemi identiteta malih gradova: Lovran i Volosko (Tihana Stepinac Fabijanić)
 • Obnova (revitalizacija) povijesnih gradića u subregijama Primorsko-goranske županije (Veseljko Velčić)

 

Organizacijski odbor Skupa činili su članovi Katedre Čakavskoga sabora Lovran: Igor Eterović (predsjednik Odbora), Frane Babić (tajnik), Robert Doričić, Ivana Sanković i Sanja Simper.

Zbornik sažetaka svih izlaganja tiskan za potrebe Skupa možete preuzeti ovdje.