Skup 2009.

 

Prvi znanstveni skup u organizaciji Katedre Čakavskoga sabora Lovran Stoljetna tradicija zdravstvenog i kupališnog turizma u Lovranu: Sto godina od objavljivanja lovranskog Lječilišnog pravilnika (1909.– 2009.) održan je 19. travnja 2009. godine (Hotel „Excelsior“, Lovran). Njime je Katedra obilježila dvije značajne obljetnice koje se odnose na početke djelovanja morskoga i klimatskog lječilišta u Lovranu. Prva je stogodišnjica proglašenja Lječilišnog pravilnika za lječilišni okrug Lovran, kojim je bilo uređeno djelovanje lječilišta u Lovranu. Druga je važna obljetnica bila sto pedeseta godišnjica rođenja liječnika dr. Albina Edera (Beč, 1859. – Lovran, 1916.), utemeljitelja lječilišta u Lovranu i predstojnika Lječilišnog povjerenstva, koji se od 1909. do 1916. godine nalazio na čelu uprave lječilišta. Namjera je bila iznova potaknuti promišljanja o lovranskim turističkim potencijalima o kojima je svijest postojala već prije stotinu godina, kako bi prethodna iskustva iskoristili u potpunijoj valorizaciji svega onoga što Lovran može i danas ponuditi. Želja je bila i da održavanje ovoga skupa bude početak sustavna proučavanja i znanstvenog vrednovanja svekolike povijesne i kulturne baštine Lovrana i Lovranštine te njihova predočavanja znanstvenoj i široj javnosti putem znanstvenih radova. Na Skupu je predstavljeno devet izlaganja:

  • Arhivalije Lovranštine u Državnom arhivu u Rijeci (Boris Zakošek)
  • Pravilnik lječilišnog okruga Lovran iz 1909. (Sanja Simper)
  • Ostavština dr. Albina Edera – vrijedna građa za turističku povijest Lovrana (Maja Karić)
  • Turistički vodiči Eduarda Seisa kao povijesni izvori (Igor Eterović)
  • “Zelena baština” grada Lovrana (Theodor de Canziani Jakšić)
  • Kupališne građevine u Lovranu s početka 20. stoljeća (Mirjana Kos)
  • Prirodna obilježja masiva Učke (Marin Grgurev)
  • Kratka povijest ljudskog korištenja Učke iz perspektive Lovrana (Grga Frangeš)
  • Razvoj projekta izgradnje žičara na Učku (Mladen Blažević)

 

Organizacijski odbor Skupa činili su članovi Katedre Čakavskoga sabora Lovran: Sanja Simper, Igor Eterović i Dušan Peršić.