Povijest Katedre

 

Osnivačka skupština Katedre Čakavskoga sabora Lovran održana je 4. listopada 2008., na kojoj je izabrano njezino prvo vodstvo: predsjednica Sanja Simper, dopredsjednik Maksimilijan Martinčić, tajnica Marija Aničić te Božidar Spasojević, Frane Babić, Dušan Peršić i Ranka Janjetić kao preostali članovi Izvršnog odbora. Jedna od najmlađih članica Čakavskoga sabora Žminj upisana je i službeno u Registar udruga Republike Hrvatske 3. veljače 2009.

Prve aktivnosti Katedre bile su usmjerene na organizaciju čakavskih književno-umjetničkih večeri na kojima su gostovali književnici s područja Lovranštine (čakavski: Lovranšćine) i iz susjednih krajeva ili pak promovirane knjige kojima je Katedra bila nakladnikom te prigodnih recitacija u kojima su često sudjelovali i učenici obližnjih škola. Na samome početku djelovanja održan je i prvi znanstveni skup u organizaciji Katedre, čime je pokrenuta kasnije etablirana praksa održavanja znanstvenoga skupa svake neparne, odnosno objavljivanja Zbornika Lovranšćine kao središnje publikacije i temeljne znanstvene aktivnosti Katedre svake parne godine. Kasnijih je godina Katedra širila stupove svoje djelatnosti, posvećujući veću brigu radu s djecom, pokrećući ciklus popularnoznanstvenih predavanja na čakavštini te dajući svoj prilog promoviranju lovranske kulturno-povijesne baštine i obilježavanju lokalnih manifestacija.