Ostalo

 

SUDJELOVANJE U OBILJEŽAVANJU LOKALNIH MANIFESTACIJA

  • Povodom otvaranja tradicionalne lovranske manifestacije Marunade 8. listopada 2009. član Katedre Frane Babić prikazao je svoj autorski rad – videozapis o lokalnoj tradiciji sakupljanja i iskorištavanja maruna (Galerija „Laurus“).
  • U programu obilježavanja 39. Marunade 12. listopada 2012. članovi Katedre Igor Eterović i Frane Babić sudjelovali su s dva popularnoznastvena predavanja (o lovranskim marunima te o oporukama kao izvorima za povijest Lovrana) u lovranskoj Kuli.

 

SUDJELOVANJE NA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM ZNANSTVENO-STRUČNIM SKUPOVIMA

  • Od 23. do 24. listopada 2009. Katedra se na poziv Katedre Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, kao jednog od organizatora, uključila u rad 2. međunarodne konferencije znanstveno-stručnog karaktera Revitalizacija malih povijesnih gradova i njihova okruženja u Primorsko-goranskoj županiji, održane u Mošćenicama. Ostali su organizatori konferencije bili Hrvatska sekcija ECOVAST-a (Europsko vijeće za sela i male gradove) i Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske – Odbor za baštinu i prostor, a pokrovitelji Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Primorsko-goranska županija i Općina Mošćenička Draga. Konferencija je održana kao dio projekta Mali gradovi Hrvatske sekcije ECOVAST-a i kao dio projekta Mošćenice – živi grad muzej Katedre Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga. Inače, aktivnost ECOVAST-a usmjerena je na očuvanje i unapređivanje kulturno-povijesnih, okolišnih, socijalnih i gospodarskih vrijednosti te na cjelovit i održiv razvitak sela i malih gradova Hrvatske, djelujući ponajprije putem umrežavanja ljudskih resursa, ideja, aktivnosti, znanja i prakse. Konferencija je prema svojoj koncepciji bila podijeljena u dva tematska bloka, od kojih je prvi bio usmjeren na projekt Mošćenice – živi grad muzej i metodološki pristup obnovi grada, a drugi, u koji su bili uvršteni referat i prezentacija članova Katedre dr. Dušana Peršića, Ive Mileusnića i Frane Babića pod nazivom Revalorizacija kulturno-povijesne baštine Lovrana, na širu problematiku malih gradova i njihova okruženja. Raspon izloženih tema u okviru drugoga tematskog bloka obuhvatio je povijesna, povijesnoumjetnička, sociološka, geografska, prostornoplanska, urbanistička te edukativna istraživanja i promišljanja u funkciji poboljšanja stanja i unapređenja kvalitete života u malim gradovima.
  • 25. listopada 2009. Katedra je bila domaćin Godišnje skupštine ECOVAST-a u Galeriji „Laurus“ u Lovranu, održane u nastavku rada spomenute konferencije u Mošćenicama. U prvom dijelu programa održan je Forum grupe za ruralnu arhitekturu ECOVAST-a pod vodstvom ing. arh. Rudigera Maula iz Njemačke, a diskusija je popraćena prezentacijom filma o tradicijskoj drvenoj arhitekturi u Hrvatskoj ing. arh. Davora Salopeka iz Petrinje. Slijedila je prezentacija člana lovranske katedre Frane Babića o povijesnim graditeljskim vrijednostima Lovrana, koja je prethodno bila dopunjena obilaskom lokacija stare gradske jezgre Lovrana. U nastavku, tijekom drugoga dijela održavanja Generalne skupštine, predsjednica ECOVAST-a Tihana Stepinac Fabijanić iznijela je svoj pozdrav i pregled godišnjeg događanja u okviru ove europske udruge koja svojim programom nastoji pridonositi boljitku ljudi i očuvanju baštine u ruralnim krajevima Europe.
  • 11. studenog 2011. na 12. znanstvenom skupu “Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici” nastupio je kao član Katedre Robert Doričić s referatom Medicinski elementi u Župnoj crkvi svetog Jurja u Lovranu, izrađenim u suautorstvu s Igorom Eterovićem. Istoimeni članak dvojice autora objavljen je u časopisu AMHA – Acta medico-historica Adriatica (sv. 10, br. 2, 2012., str. 185–212) i možete ga pročitati ovdje, a dio je spomenutog istraživanja predstavljen 30. siječnja 2012. i poster-prezentacijom na izložbi Udruge „Artnatomija“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
  • 10. listopada 2014. na međunarodnom znanstvenom skupu “Istra u Velikom ratu: glad, bolesti i smrt” nastupio je kao član Katedre Robert Doričić s referatom Veliki rat: analiza demografskih kretanja na području župe Lovran i župe Mune, izrađenim u suautorstvu s Igorom Eterovićem. Zbornik sažetaka svih izlaganja možete pogledati ovdje.

 

UGOŠĆAVANJE IZLOŽBI

  • Od 14. prosinca 2012. do 10. siječnja 2013. Katedra je bila domaćin izložbe Neka nu me uci/Da me ne pozabiš – fotografski zapisi iz Šušnjevice i Žejana (Galerija “Laurus”, Lovran).

 

IZRADA QR-PLOČA

  • 17. rujna 2013. započinju pregovori Katedre s Općinom Lovran o suradnji članova Katedre na izradi QR ploča koje će se nalaziti uz deset lokaliteta uže gradske jezgre. Tijekom prve faze projekta Općine Lovran i Turističke zajednice Općine Lovran postavljene su 31. ožujka 2014. ploče na sljedećim lokalitetima: Stari grad, crkva Sv. Ivana Krstitelja, župna crkva Sv. Jurja, Gradska kula, Stubica, Mustaćon, crkva Sv. Trojstva, Kuća Auersperg, Kortil Tonon i spomen ploče kralju Fridrihu II. Augustu. Katedra je bila glavni suradnik pruživši podršku izradom tekstova za svih deset lokaliteta. Tekstove o znamenitostima lovranske gradske jezgre priredili su članovi Katedre Robert Doričić, Igor Eterović, Ivana Eterović i Cvjetana Miletić, a suradnici na projektu bili su i drugi članovi Frane Babić, Gergely Ágoston i Zvijezdana Klobučar Filčić. Tekstove možete pogledati ovdje.
  • 27. rujna 2014. otkrivena je QR-ploča o školi Liganj, čiji je tekst priredio član Katedre Robert Doričić, u okviru proslave stote obljetnice pučke škole u Lignju Slatka riječ i narodna misao 1914.–2014.: O stotoj obljetnici utemeljenja Hrvatske pučke škole Družbe Svetog Ćirila i Metoda u Lignju, održane u suorganizaciji s Općinom Lovran. Tekst možete pogledati ovdje.