No. 4 (2016)

 

Muzej od živjenja / Museum of Living

CVJETANA MILETIĆ

 

Riječ glavnog urednika / Editorial

IGOR ETEROVIĆ

 

ČLANCI / ARTICLES

Od Vojaka do Mandraća: Antropogeografski pogled na Lovranštinu / From Vojak to harbor: Anthropogeographic overview of Lovranština

GRGA FRANGEŠ

 

Prilog očuvanju i valorizaciji lovranskog guca u turističkoj ponudi Lovrana / A contribution to the preservation and valorization of the traditional boat Lovran’s guc in the tourist offer of Lovran

ELENA RUDAN, ANA MONTAN

 

Teštamenti lovranskog notarijata – pogled u svakodnevicu Lovranštine druge polovice 18. stoljeća / The Testaments from the Lovran Notary Office: A Look into the History of Everyday Life in Lovran in the Second Half of the 18th Century

ROBERT DORIČIĆ, IVANA ETEROVIĆ

 

Stanovništvo zapadnog dijela lovranske gradske jezgre u XIX. stoljeću / The inhabitants of the western part of the Lovran historic town core in XIX century

ROBERTO ŽIGULIĆ, SANJA BILOŠ ŽIGULIĆ

 

Lovran od 1880. do 1914. godine u starim slovenskim novinama: Edinost, Slovenec, Slovenski narod i Soča / Lovran from 1880 till 1914 in Old Slovenian Newspapers

BARBARA RIMAN

 

Prilog istraživanju toponimije Lovranšćine: mikrotoponimija Lovranske Drage i Visoča / Contribution to Toponymy Research of the Lovran Region: microtoponymy of Lovranska Draga and Visoče

IGOR ETEROVIĆ

 

Konzervatorska studija naselja Lovranska Draga / Conservation Study of Lovranska Draga Village

GRGA FRANGEŠ, BRANKO ĐAKOVIĆ

 

Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnim slikama u crkvi Sv. Jurja u Lovranu / Conservation-restoration Work on the Wall Paintings in the Church of St. George in Lovran

KRISTINA KRULIĆ

 

OSVRTI, PRIKAZI I IZVJEŠĆA / REVIEWS AND REPORTS

Čuvari baštine – Udruga „Ognjišće“

MIRJANA MARGETIĆ

 

Otvoren Rodoslovni centar Kastavštine i Liburnije

MILJENKO UJČIĆ

 

„Žejančići“ su postali brend Žejana

CVJETANA MILETIĆ

 

Čakavska početnica i čitanka (Dragica Stanić, Čakavčica: Čakavska početnica i čitanka, Osnovna škola „Milan Brozović“ Kastav, Kastav, 2015.)

IVANA ETEROVIĆ

 

Gordana Milaković, Istra/Istria Memento: izbor iz fundusa Zbirke starih razglednica, Pomorski i povijesni muzej Istre/Museo storico e navale dell’Istria, Pula/Pola, 2015.

ROBERT DORIČIĆ

 

Lipa pamti (Kovačić, Ivan /ur./, Lipa pamti: 30. travnja 1944., Naklada Kvarner – Općina Matulji – UABA Liburnije – SABA Primorsko‑goranske županije, Matulji, 2014.)

CVJETANA MILETIĆ

 

Andrija Linardić I., Opis otoka Cresa i njegovih stanovnika, vlastita naklada, Viškovo – Cres, 2015.

ROBERT DORIČIĆ

 

Nova perla u niski monografskih obrada istarske povijesti (Bertoša, Slaven, Barban i mletački Loredani: život u pokretu, ljudi i događaji, Katedra Čakavskog sabora Pazin – Općina Barban – Državni arhiv u Pazinu – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pazin – Barban – Pula, 2015.)

IGOR ETEROVIĆ

 

Retrospektiva turizma Istre

DORA SMOLČIĆ JURDANA

 

Prva samostalna zbirka poezije Luke Skorića – Dihi i mrvice (Skorić, Luka, Dihi i mrvice, Naklada Kvarner – Katedra Čakavskog sabora Opatija, Opatija – Rijeka, 2015.)

CVJETANA MILETIĆ

 

Prikaz Znanstvenoga skupa „Viktor Car Emin 1870.–1963.”

MATEJA FUMIĆ

 

Znanstveni skup Mune Maksu Pelozi, Vele Mune, 24. listopada 2015.

ANA MONTAN

 

In memoriam: Dušan Peršić (1925.–2016.)

AMIR MUZUR

 

Izvješće o radu Katedre Čakavskoga sabora Lovran 2014.–2016. / Report on the work of the Lovran Chair of Chakavian Parliament 2014-2016

IGOR ETEROVIĆ