No. 3 (2014)

 

Popuhnul je tihi vetar… tihi vetar od zajika / A quiet wind has blown… The wind of language

CVJETANA MILETIĆ

 

Riječ glavnog urednika / Editorial

IGOR ETEROVIĆ

 

ČLANCI / ARTICLES

Pun naručaj nepozabjeneh lovranskeh besed / Pun naručaj nepozabjeneh lovranskeh besed

MIRJANA CRNIĆ NOVOSEL, IVANA NEŽIĆ

 

Jedan šaljivi tekst o Lovrancima / A Humorous Text about the Inhabitants of Lovran

JASNA VINCE

 

Lovranski glagoljski abecedariji / Les abécédaires glagolithiques de Lovran

MATEO ŽAGAR

 

Kvaderna kapitula lovranskoga kao izvor za istraživanje hrvatske jezične povijesti / Kvaderna kapitula lovranskoga, a source for the research of Croatian linguistic history

SANJA HOLJEVAC, ANASTAZIJA VLASTELIĆ

 

Zapažanja o sintaksi Kvaderne kapitula lovranskoga / Remarks on the syntax of the „Kvaderna kapitula lovranskoga“

ANA KOVAČEVIĆ, LUCIJA TURKALJ

 

Talijanizmi u Kvaderni kapitula lovranskoga / Gli italianismi nei Quaderni del Capitolo di Laurana

NINA SPICIJARIĆ PAŠKVAN

 

Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih uvrštenoj u Kvadernu kapitula lovranskog / Personal names in the Parish register from Kvaderna kapitula lovranskog

ANĐELA FRANČIĆ

 

Antroponimija u ispravama lovranskoga notarskog ureda iz druge polovice 18. stoljeća / Anthroponymy in the Documents of Notary Office of Lovran from the Second Half of the 18th Century

ROBERT DORIČIĆ, IVANA ETEROVIĆ

 

Prilog istraživanju toponimije Lovranšćine: mikrotoponimija Tuliševice / Contribution to Toponymy Research of the Lovran Region: Microtoponymy of Tuliševica

IGOR ETEROVIĆ, FRANE BABIĆ

 

Stanovništvo južnog dijela lovranske gradske jezgre u XIX. stoljeću / The inhabitants of the southern part of the Lovran historic town core in XIX century

ROBERTO ŽIGULIĆ, SANJA BILOŠ ŽIGULIĆ

Prilog poznavanju liturgijskih predmeta od plemenitih metala župne crkve Svetog Jurja u Lovranu / A Contribution to the Liturgical Items made of Precious Metals in the Parish Church of St. George in Lovran

MATEJA JERMAN

 

OSVRTI, PRIKAZI I IZVJEŠĆA / REVIEWS AND REPORTS

Kvarner ili Karnar

DUŠAN PERŠIĆ

 

Slaven Bertoša, Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku, Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre – Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2012.

ROBERT DORIČIĆ

 

Josip Orlando Hrvatin, Rječnik mjesnoga govora Pasjaka, Zbornik Liburnijskoga krasa, sv. 2, Općina Matulji – KUD „Danica“ Pasjak, Matulji, 2013.

IVANA ETEROVIĆ

 

Lidija Nikočević, Zvončari i njihovi odjeci, Naklada „Kvarner“ – Institut za etnologiju i folkloristiku – Etnografski muzej Istre/Museo Etnografi co dell’ Istria, Novi Vinodolski – Zagreb – Pazin/Pisino, 2014.

ROBERT DORIČIĆ

 

Četrta perla Zvonećoj va čast (Franjo Matetić, Moja staza, Naklada „Kvarner“, Rijeka, 2013.)

CVJETANA MILETIĆ

 

Vlasta Sušanj Kapićeva, Jelitima, Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“, Viškovo, Ronjgi, 2013.

VJEKOSLAVA JURDANA

 

Robert Mohović (ur.), I moj nono je navigal: Brseč i Brsešćina, Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga – Udruga „Jenio Sisolski“, Brseč, 2012.

ANA MONTAN

 

Mošćenički zbornik, br. 6, Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga – Hrvatska sekcija ECOVAST-a, Mošćenice, 2009.

IGOR ETEROVIĆ

 

Staren na spomen, mlajen za nauk (Robert Doričić (ur.), Ne ponovilo se: Komemoracija povodom stradavanja sela Vele Mune, Male Mune i Žejane, 5. svibnja 1944., Udruga „Mladi Mune“ – Udruga „Žejane“, Vele Mune – Male Mune – Žejane, 2013.)

CVJETANA MILETIĆ

 

Gervais – Kompanjet – Pavešić (Čakavski bardi: zbirka čitane poezije na 3 CD-a, Libra, Rijeka, 2013.)

VJEKOSLAVA JURDANA

 

Predstavljena glagoljska baština Brseča, Mošćenica i Mošćeničke Drage (Izložba Glagoljica u Brseču, Mošćenicama i Mošćeničkoj Dragi: Trajni pečat hrvatske pismenosti i identiteta, 7–29. studenoga 2013., Galerija „Garbas“, Rijeka)

IVANA ETEROVIĆ

 

Da se ne pozabi: Izvješće o projektu prikupljanja jezične i tradicionalne baštine Lovranštine

ROBERTA DEŠKOVIĆ – ANTONIJA HUSERIK

 

Izvješće o radu Katedre Čakavskoga sabora Lovran 2012.–2014. / Report on the work of the Lovran Chair of Chakavian Parliament 2012-2014

IGOR ETEROVIĆ