No. 2 (2012)

 

Neka to bude naša dota / Let it be our legacy

CVJETANA MILETIĆ

 

Riječ glavnog urednika / Editorial

IGOR ETEROVIĆ

 

ČLANCI / ARTICLES

Arhivsko gradivo Državnog arhiva u Pazinu kao izvor za istraživanje prošlosti Lovranštine / Archivalien des Staatsarchivs in Pazin als Quelle zur Erforschung der Geschicht des Gebietes der Gemeinde Lovran

MARKUS LEIDECK

 

Devet oporuka iz lovranske kancelarije na hrvatskome jeziku iz 18. stoljeća pohranjenih u Državnome arhivu u Rijeci / Nine Testaments from the Notary Office of Lovran in the Croatian Language from the 18th Century Stored in the State Archives in Rijeka

IVANA ETEROVIĆ, IGOR ETEROVIĆ

 

Stanovništvo istočnog dijela lovranske gradske jezgre u XIX. stoljeću / The inhabitants of the eastern part of the Lovran historic town core in XIX century

ROBERTO ŽIGULIĆ, SONJA BILOŠ ŽIGULIĆ

 

Lovranski mandrać na prijelomu 19. i 20. stoljeća / Mandracchio a Laurana, progettazione urbanistico‑architettonica e costruzione a cavallo tra il 19 e 20 secolo

JULIJA LOZZI BARKOVIĆ, BORIS BARKOVIĆ

 

O drvenoj i mramornoj opremi župne crkve Sv. Jurja u Lovranu / On Wooden and Marble Furnishings of the Parish Church of St George in Lovran

MATEJA JERMAN

 

Prilozi poznavanju lovranske skulpture / Contributions to the understanding of the Lovran sculpture

MARIJAN BRADANOVIĆ

 

Elementi venecijanske cvjetne gotike na lovranskim vilama: primjeri graditelja Carla Seidla i Attilia Maguola / Elements of Venetian floral Gothic on Lovran villas; examples of architect Carl Seidl and Attilio Maguolo

ZANA DRAGIČEVIĆ

 

Lovransko groblje / The Lovran Cemetery

DAINA GLAVOČIĆ

 

Lovran u Volčićevim zapisima usmenih pjesama / Lovran in oral poetry of Jakov Volčić

VJEKOSLAVA JURDANA

 

Lovranski glagoljaški grafiti – posebnost pučkoga izričaja / Glagolitic Graffiti in Lovran – a Particularity in Popular Expression

ANTONIJA ZARADIJA KIŠ

 

Tradicijski aspekti u načinu života i problemi identiteta malih gradova: Lovran i Volosko / Traditional Aspects in Life Style and Identity Problems of Small Towns: Lovran and Volosko

TIHOMIRA STEPINAC FABIJANIĆ

 

Prilog stvaranju jedinstvene metodologije revitalizacije malih povijesnih gradova u subregijama Primorsko‑goranske županije / A Contribution to the Creation of an Unique Methodology of the Revitalization of Small Towns in the Subregions of Primorsko‑goranska County

VESELJKO VELČIĆ

 

OSVRTI, PRIKAZI I IZVJEŠĆA / REVIEWS AND REPORTS

Prirodne zanimljivosti uz pješačku stazu Medveja – Lovranska Draga

MARKO RANDIĆ

 

O trilogiji Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine Radoslava Katičića

IVANA ETEROVIĆ

 

O prošlosti obitelji Veprinštine: Roberto Žigulić, Stališ duša župe Veprinac: 1875.–1925.

ROBERT DORIČIĆ

 

Zvonejska trilogija: Franjo Matetić, prvi zvonejski pisac

CVJETANA MILETIĆ

 

Franjo Šepić Bertin, Štorije od Rukavca, Kućel i šire okolice: Istini, škerci i običaji, Rijeka – Opatija, 2010.

ANA MONTAN

 

Robert Mohović (ur.), I moj nono je navigal, Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, Mošćenice, 2010.

IGOR ETEROVIĆ

 

Od topografi je do poetike prostora: Silvana Milotić, Mošćenice naša zibel, Katedra Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, ur. Cvjetana Miletić, Mošćenička Draga, 2011.

JASNA GRŽINIĆ

 

Cvjetana Miletić, Dve suzi smeha, Ustanova „Ivan Matetić Ronjgov“, Ronjgi, 2010.

VJEKOSLAVA JURDANA

 

Josip Krajač (gl. ur.), Zbornik Liburnijskog krasa: Brdce, Pasjak, Šapjane, Rupa, Lipa, Matulji, 2011.

ROBERT DORIČIĆ

 

Mošćenički zbornik, br. 1–5, Mošćenice, 2004.–2008.

IGOR ETEROVIĆ

 

Izvješće o radu Katedre Čakavskoga sabora Lovran 2010.–2012. / Report on the work of the Lovran Chair of Chakavian Parliament 2010-2012

ZVIJEZDANA KLOBUČAR