No. 1 (2010)

 

Otkrivaju se lovranska otajstva / Lovran’s secrets are being revealed

CVJETANA MILETIĆ

 

Riječ glavnog urednika / Editorial

IGOR ETEROVIĆ

 

ČLANCI / ARTICLES

Pregled arhivalija Lovranštine do 1945. u Državnom arhivu u Rijeci / Übersicht der Archivalien über Lovran und der Umgebung von Lovran bis 1945 im Staatsarchiv in Rijeka

BORIS ZAKOŠEK

 

Ostavština dr. Albina Edera u Zavičajnoj zbirci Hrvatskog muzeja turizma – kulturno naslijeđe i povijesno svjedočanstvo razvoja lovranskog turizma / Legacy of dr. Albin Eder in the Regional heritage collection of Croatian Museum of Tourism

MAJA KARIĆ

 

Povijest lječilišta u Lovranu potkraj XIX. i na početku XX. stoljeća / Contributo alla ricerca della storia della stazione climatica e balneare a Lovran alla fi ne del ‘800 ed all’inizio del ‘900

SANJA SIMPER

 

Lovranski turistički vodiči Eduarda Seisa kao povijesni izvori / The Tourist Guides of Lovran by Eduard Seis as Historical Sources

IGOR ETEROVIĆ

 

Počeci izgradnje kupališnih mjesta s osvrtom na lovranska kupališta početkom 20. stoljeća / The Beginnings of Bathing Establishments With a Retrospective of Lovran Bathing Establishments In the Early 20th Century

MIRJANA KOS

 

Kako se kali(o) Kurort: Povijest problema lječilišne regulative na primjeru Opatije i Lovrana u posljednjih stotinu i pedeset godina / How a Kurort (health resort) was tempered: A history of the problem of healthresort legislation on the examples of Opatija and Lovran in the last 150 years

AMIR MUZUR

 

Graditeljstvo Lovrana u kasnom srednjem i ranijem novom vijeku / Architecture of Lovran in the late Middle Ages and early modern period

MARIJAN BRADANOVIĆ

 

Kulturno-povijesna važnost crkve Sv. Ivana u Lovranu (prilog problematici srednjovjekovne povijesti Lovrana) / Significato storico-culturale della chiesa di San Giovanni (Sv. Ivan) a Lovran (contributo alla problematica della storia medievale di Lovran)

ŽELJKO BISTROVIĆ

 

Lovranska glagolitica i dosadašnja istraženost / Glagolitic heritage of Lovran and its current research

IVANA SANKOVIĆ

 

Govori Lovranšćine u dosadašnjoj dijalektološkoj literaturi / Idioms of Lovranšćina in a previous dialectological literature

SILVANA VRANIĆ, IVANA NEŽIĆ

 

Književn(ičk)o lice Lovrana / Literary face of Lovran

VJEKOSLAVA JURDANA

 

OSVRTI, PRIKAZI I IZVJEŠĆA / REVIEWS AND REPORTS

Izvješće o dosadašnjem radu Katedre Čakavskoga sabora Lovran / Report on the work of the Lovran Chair of Chakavian Parliament

SANJA SIMPER