Ciljevi i zadaće

 

Katedra Čakavskoga sabora Lovran neprofitna je udruga koja se bavi očuvanjem, istraživanjem i promicanjem materijalnog i duhovnog naslijeđa ljudi s područja Lovranštine (čakavski: Lovranšćine), tj. Općine Lovran i područja koja joj gravitiraju povijesno i geografski. S tom svrhom okuplja različite kulturne, stručne, odgojno obrazovne i znanstvene djelatnike te udruge i ustanove zainteresirane za njegovanje, proučavanje, unapređivanje i promicanje kulture i znanosti na području Lovrana i Lovranštine te surađuje s njima.

 

U skladu s Člankom 11. Statuta, navedene ciljeve ostvaruje sljedećim djelatnostima:

  • njegovanje, vrednovanje i promicanje čakavštine kao dijela hrvatskoga jezika te poticanje znanstvenih i stručnih istraživanja čakavštine;
  • poticanje književnog stvaralaštva i razvitka književnosti na čakavštini;
  • otkrivanje, izučavanje, vrednovanje i prezentiranje prirodne, kulturne, povijesne i privredne baštine Lovranšćine;
  • suradnja s drugim katedrama Čakavskog sabora te ostalim znanstvenim, kulturnim, privrednim, prosvjetnim, društvenim i vjerskim organizacijama i ustanovama u zemlji i inozemstvu;
  • izdavačka djelatnost (osobito knjiga i radova iz raznih područja kulture i znanosti);
  • njegovanje, vrednovanje i unapređivanje glazbenog, likovnog, plesnog, narodnog i suvremenog umjetničkog izraza i stvaralaštva te scenske kulture i izraza;
  • skrb o zaštiti, obnovi, revitalizaciji i prezentaciji spomenika kulture te o obnovi, zaštiti i prezentaciji drugih kulturnih dobara;
  • poticanje, organiziranje i sudjelovanje u manifestacijama koje promiču tradiciju Lovranšćine;
  • organiziranje i održavanje znanstvenih i stručnih skupova, tematskih rasprava, kolokvija i okruglih stolova te kulturnih i umjetničkih priredaba, manifestacija i susreta;
  • poticanje znanstvenih i stručnih povijesnih istraživanja, objavljivanje i prezentacija rezultata tih istih istraživanja, te njegovanje tradicijskih i drugih oblika kulture čakavaca u inozemstvu.

 

Cjeloviti tekst Katedrina Statuta moći ćete uskoro preuzeti ovdje.